Ir. Frans Jorna, senior adviseur en procesbegeleider waterbeheer en waterbeleid

Frans Jorna

 

 

 

 

 

Royal Haskoning

Als hoofd van de Adviesgroep Watermanagement van Royal Haskoning in Amsterdam en Groningen, ben ik verantwoordelijk voor het leveren van hoogwaardig advies en maatwerk door mijn team. Dit team betreft 23 enthousiaste professionals (hydrologen, ecologen en projectleiders) die werken voor Waterschappen, Waterleidingsbedrijven, Provincies, terreinbeherende instanties, projectontwikkelaars en gemeentes. Op deze website vindt u een overzicht van expertise, van de opgedane ervaringen en met succes afgeronde projecten. We willen ook u van dienst zijn.

Lees meer

Vanaf jongs af aan ben ik al bezig met waterbeheer, mijn opgroeien in Friesland heeft hier zeker toe bijgedragen. In Wageningen vielen de puzzelstukjes in elkaar en werd ik gegrepen en geboeid door het onderwerp waterbeheer. Tot op heden ben ik hier mee bezig. Eerst als hydroloog bij de Vereniging Natuurmonumenten, daarna voornamelijk als adviseur en procesbegeleider Integraal Waterbeheer en -beleid. Vanaf 2001 houd ik me bij Royal Haskoning bezig met de onderwerpen Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR), Ecohydrologie, Wateroverlast en –veiligheid, Waterbeheer van de 21e eeuw, Integrale Gebiedsanalyses en Watergebiedsplannen, Water in de stad, en procesbegeleiding van watergerelateerde onderwerpen. Momenteel ben ik hoofd van de Adviesgroep Watermanagement van Royal Haskoning in Amsterdam & Groningen. Dit betreft een team met 23 enthousiaste professionals (hydrologen, ecologen en projectleiders) die werken voor Waterschappen, Waterleidingsbedrijven, Provincies, terreinbeherende instanties, projectontwikkelaars en gemeentes. Op deze website vindt u van de genoemde onderwerpen een korte omschrijving van de opgedane ervaringen waarmee we mogelijk u ook van dienst kunnen zijn.

service overview

 

actueel; nieuws