Ir. Frans Jorna, senior adviseur en procesbegeleider waterbeheer en waterbeleid


Frans Jorna

waterbeheer

en projecten

 

Royal Haskoning

  • GGOR en herstelplan TOP-lijstgebieden Veluwe

GGOR staat voor het Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime. In dergelijke studies wordt een waterregime bepaald dat optimaal aansluit bij de gebruiksfuncties in het gebied. Het gaat hierbij om een afgewogen waterregime waarbij de verschillende functies zijn meegewogen. Een methodiek hiervoor is het instrument Waternood, ontwikkeld door de Stowa. Naast deze methodiek blijft gebiedskennis en betrokkenheid van de verschillende partijen van groot belang voor het uitwerken en uitvoeren van maatregelen om het Gewenste Grond- en Oppervlaktewaterregime te realiseren. Voor herstel van de TOP-lijst en Natura2000-gebieden binnen het waterschap Veluwe is het GGOR in overleg met de partijen in de streek uitgewerkt.

Link: GGOR voor waterschap Veluwe

  • Kader voor uitwerking GGOR voor de Provincie Noord-Brabant

Voor de Provincie Noord-Brabant en voor het waterschap Aa en Maas heeft Frans Jorna de kaders voor het GGOR in detacheringsverband nader vormgegeven. Voor het opstellen van de provinciale kaders zijn de waterschappen nauw bij het proces betrokken.

Link: Gebiedsgerichte uitwerking GGOR Aa en Maas

 

 

Powerpointpresentatie

service overview

actueel; nieuws