Ir. Frans Jorna, senior adviseur en procesbegeleider waterbeheer en waterbeleid

Frans Jorna

waterbeheer

en projecten

 

Royal Haskoning

  • Integrale Gebiedsanalyse (IGA)
In een IGA worden de belangrijke waterthema´s GGOR, Waterberging, Waterkwaliteit/KRW en Ecologische Verbindingszones met elkaar in verband gebracht, met als doel een duurzaam ingericht watersysteem. Kennis en kunde over het grond- en oppervlaktewatersysteem is hierbij relevant, maar minstens zo belangrijk is het proces dat gevoerd wordt met de streek en de betrokken partijen om draagvlak voor de maatregelen te creëren. Hieraan schenken wij in overleg met de opdrachtgever veel aandacht. Gebieden waarvoor wij met draagvlak in de streek een IGA hebben uitgewerkt zijn onder meer: Noordrand-Midden, Turfvaart-Bijloop en Aa of Weerijs. Deze IGA´s hebben hierdoor in peilenplannen en inrichtingsplannen een vervolg gekregen. Van de IGA Noordrand-midden is in het H2O nummer van juni 2009 een artikel verschenen

 

Lees meer

Powerpointpresentatie

IGA maatregelenkaart

service overview

Lees meer

actueel; nieuws