Ir. Frans Jorna, senior adviseur en procesbegeleider waterbeheer en waterbeleid

Haskoning

Frans Jorna

waterbeheer

en projecten

 

Royal Haskoning

  • Stedelijke Wateropgave

De stedelijke wateropgave wordt gedefinieerd als de maatregelen die genomen moeten worden om wateroverlast te voorkomen die ontstaat door:

  • * Inundatie vanuit oppervlaktewater;
  • * Hoge grondwaterstanden;
  • * Gebrekkige afvoer van regenwater (o.a. riolering).

Maatregelen kunnen betrekking hebben op het oppervlaktewatersysteem waarvoor het waterschap verantwoordelijk is, maar kunnen ook rioleringstechnisch van aard zijn. Indien maatregelen niet haalbaar of betaalbaar zijn, is acceptatie van de overlast en communicatie hierover naar de burgers een optie. Voor een goed begrip van de stedelijke wateropgave is het van groot belang om het oppervlaktewater- en het rioleringsysteem in samenhang te beschouwen.

 

Lees meer

service overview

Lees meer

actueel; nieuws