Ir. Frans Jorna, senior adviseur en procesbegeleider waterbeheer en waterbeleid

Haskoning

Frans Jorna

waterbeheer

en projecten

 

Royal Haskoning

Procesbegeleiding: vanuit inhoud het proces!
Wij verzorgen voor u procesbegeleiding voor watergerelateerde onderwerpen en plannen. Hierbij gaat het vaak om het begeleiden van open planprocessen. Het stroomlijnen van de participatie van betrokken partijen staat hierbij centraal. Wij sturen hierbij vanuit de inhoud het proces aan. Op deze manier is de vaak ingewikkelde materie duidelijk voor de externe partijen en wordt in een vertrouwelijke sfeer gewerkt. In onze projecten beschouwen we tevens de samenhang met andere aspecten zoals landschap, cultuurhistorie en recreatie. Projecten waar wij een dergelijk planproces hebben begeleid zijn:

  • * Integrale Gebiedsanalyses voor het Waterschap Brabantse Delta
  • * Natura2000 beheerplannen
  • * GGOR en herstelplan TOP-lijstgebieden Veluwe(cluster Zuidoost)

Bijgevoegd een presentatie over procesbegeleiding voor de Integrale Gebiedsanalyse Noordrand-midden. (Klik voor download)

service overview

Lees meer

actueel; nieuws